Wprowadzenie

Witrualne herbarium, czyli elektroniczny zielnik.

Zielnik… Cóż to właściwie jest? To zbiór zasuszonych roślin, najczęściej z opisem, gdzie i kiedy zostały zebrane, przez kogo. Jest to doskonały sposób na poznawanie roślin. Niestety podczas tego zajęcia istnieje pewne niebezpieczeństwo. Możemy zebrać rośliny rzadkie albo chronione. Zamieszczenie takiej rośliny w zielniku jest katastrofą. Świetnym wyjściem z sytuacji może być wirtualny zielnik, zawierający zdjęcia okazów roślin. Fotografowanie i oznaczanie roślin do zielnika jest doskonałym sposobem nauki ich rozpoznawania. Może być również świetnym sposobem rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Zapraszam do odbywania cudownych spacerów i zapoznania się z florą szkoły.

                                                                                                         Autor:Elżbieta Dudek